Sakupljači gljiva ih suše ili konzerviraju u staklenkama. Nabavljajući salvete s motivima  zamišljamo kako bi ove gljive bilo lijepo vidjeti na ukrašenim staklenkama s gljivama. U svakom slučaju ov kategorija salvete će nas uvijek podsjetiti na lijepe šetnje šumom dok smo sakupljali gljive. Poslužiti će i djeci kada će raditi mape s opisom jeseni ili nastavnicima za izložbe na školskim panoima. Keramička tegla za cvijeće je idealna podloga za ukrašavanje sa  salvetama  s gljivama .  

Salveta_4c92241064cfa.jpg
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.c.3981 - 1
gL-880266 (1)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.004
gL-880240 (1)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.004.1
g333-3902 (1)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.005
g211941 (1)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.006
g212048 (1)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.007
gPD-193628 (2)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.009
g133-3820
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.0091
gL-880900 (1)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.017
gL-878600 (1)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.018
gSLOG-047101 (1)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.019
gNV-75509
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.0214
salvete_6413_6129 (1)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.102545
2019-10-08_182315
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.102559
salveta 342136 (1)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.1037
salveta_5965_5621 (1)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.1404
salveta_5966_5622 (1)
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.1405
gSDL-127500
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.cj.1406
Salveta__502ab6f83f3d6.jpg
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.l.223-1
001sa-gljive
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.vp.51
001sa-gljive
2,00 kn
Šifra proizvoda: 001sa.vp.51 a
Salveta_Gljive_z_4f6b5fddf3744.jpg
2,00 kn
Šifra proizvoda: 001sa.vp.52-1
Salveta___umski__4f6b694ae5855.jpg
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.vp.530-1
Salveta___umski__4f6b6a1e26c4b.jpg
2,50 kn
Šifra proizvoda: 001sa.vp.540-1
Stranica 1 od 2