Šablona na  koju možemo smjestiti dva lista A4 , jedna je od največih šablona a namijenjena je za ocrtavanje cijele površine zidova ili većeg namještaja.