Trake od gume za izradu nakita. Imamo dvije vrste gumenih traka : jedna je traka od pune gume a druga je traka - cijev,  koja ima rupu svojom dužinom i zato je lakša od pune trake.  To je ujedno jedina razlika , jer trake izgledaju jednako . Obe vrtse gumenih traka se koriste za izradu nakita. 

Guma17
0,50 €
Šifra proizvoda: GC002.5NH
Guma17
0,40 €
Šifra proizvoda: GC002H
Guma17
0,66 €
Šifra proizvoda: GC003H
Guma17
0,70 €
Šifra proizvoda: GC003NH
Guma17
2,20 €
Šifra proizvoda: GC005H
Guma17
4,60 €
Šifra proizvoda: GC006NH
Guma17
7,00 €
Šifra proizvoda: GC008NH
Terminal-m (1)
1,72 €
Šifra proizvoda: M2.T.006 / GC005 NH
Terminal-v (1)
1,72 €
Šifra proizvoda: M2.T.007 / GC007 NH
terminal-2.3
1,72 €
Šifra proizvoda: M2.T.008 / GC004 NH/H
Terminal-9-x-6-mm (1)
1,72 €
Šifra proizvoda: M2.T.009 / GC005 NH
Terminali-1
1,72 €
Šifra proizvoda: M2.T.03 /GC008 NH
Terminal-platina
1,72 €
Šifra proizvoda: M2.T.30
Terminal-platina
1,72 €
Šifra proizvoda: M2.T.30 / GC002,5 NH
terminal-srebreni
1,72 €
Šifra proizvoda: M2.T.31 / GC002,5 NH
Terminal 4,5x2,1 -2
1,72 €
Šifra proizvoda: M2.T.36 / GC003 H/GC002,5 NH
Terminal 4,5x2,1 -2
1,72 €
Šifra proizvoda: M2.T.361 / GC002 H