KORIŠTENJE

Internet stranice www.perlica.eu može se koristiti isključivo za vašu privatnu upotrebu a za svako dalje korištenje kontaktirajte nas za pismeno odobrenje.

Zabranjena je reprodukcija sadržaja, kopiranje i javno korištenje sadržaja www.perlica.eu

Neke od fotografija na internet prodavaonici su samo ilustrativne prirode.

Usluge koje vam pruža www.perlica.eu internet trgovina ne uključuje troškove koje snosite upotrebljavajući računalnu opremu i troškove pristupa našim stranicama. Perlica.eu nije odgovorna za troškove telefona koji koristite.

Perlica.eu uključuje linkove na druge internet stranice. Perlica.eu nije odgovorna za sadržaj na tim internet stranicama i one su izvan kontrole Perlice.eu.


UVJETI KUPNJE

Korištenjem internet trgovine Perlica.eu automatski ste suglasni s slijedećim pravilima i uvijetima i zato vas molimo da ih pažljivo pročitate.

Vlasnik ove internet trgovine i isporučitelj robe je poduzeće Perlica umjetnost i hobi j.d.o.o.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektroničkim putem naruči barem jedan proizvod, popuni obrazac za registraciju i pošalje nam ga putem elektroničke pošte.

Maloljetne osobe i osobe s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu kupovati na ovoj internet trgovini isključivo s odobrenjem staratelja odnosno zakonskih zastupnika.

Odgovornost za istinitost podataka snosi kupac prilikom registracije. Za svaku promijenu podataka pri registraciji odgovoran je korisnik registracije.


NARUČIVANJE

Roba se naručuje elektronskim putem.

Cijene su izražene u kunama i odnose se na jedan komad ukoliko drugačije nije naznačeno. Cijene na internet trgovini se mogu mijenjati bez prethodne najave , a primljene narudžbe zadržavaju cijene.

Kada ste odabrali proizvod dodajte ga pritiskom tipke na tipkovnici u potrošačku košaricu . Pregledom košarice možete mijenjati količinu robe ili brisati proizvode iz košarice. Kada ste popunili narudžbu i poslali nam je elektroničkom poštom, roba se smatra naručenom. Ukoliko narudžba stiže na našu mail adresu tijekom radnog dana odgovor ćete dobiti u okviru dva radna dana, a ukoliko kupujete vikendom , odgovor očekujte tijekom naredna prva dva radna dana.

Minimalna vrijednost narudžbe koje se šalju poštom iznosi 50,00 kn za robu, plus poštarina.


Obavezujemo se isporučiti sve proizvode koje u trenutku narudžbe ima na zalihama.

Ukoliko nismo u mogučnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, o tome ćemo vas obavijestiti putem maila ili telefonom, i dogovoriti novi rok isporuke, ponuditi zamjenski proizvod ili otkazati narudžbu navedenog proizvoda .Ostale naručene proizvode ćemo isporučiti.


DOSTAVA ROBE

Dostava se vrši putem Hrvatskih pošte , GLS-a ili Tiska. Cijena dostave je 26,00 kn do 1 kg težine paketa.
Za pošiljke od 1 kg- 5 kg vršimo dostavu putem GLS-a ona se naplaćuje po službenim važećim tarifama i iznosi 44,00 kn .

Cijena dostave za  voluminizne pošiljke kao što su sjenila za lampe, drveni artikli većih dimenzija te veće količine stiropora cijena slanja iznosi 44,00 kn.

Za robu u vrijednosti iznad 500,00 kn ne zaračunavamo poštarinu na području Hrvatske.

Drugi način isporuke je putem kioska Tiska. Za ovaj način slanja pošiljke potrebno je narudžbu platiti po ispostavljenoj ponudi . Drugi način naplate robe nije moguć. Cijena dostave iznosi 15,00 kn za kuvertu ili standardnu malu kutiju Tiska, 22,00 kn za srednju kutiju Tiska i 27 kn za veliku kutiju Tiska .

Rok isporuke je do 5 radnih dana ukoliko robu imamo na skladištu. Molimo vas da uvažite naše radno vrijeme od 8 do 16 sati, te da naši djelatnici imaju pravo na slobodne dane odmora u tjednu .

Isporučujemo robu u sve zemlje a transport se naplaćuje po važećim tarifama Hrvatske Pošte i GLS-a . 
Za robu koja zahtjeva vrijednost poštarine na temelju njene vrijednosti, troškove poštarine zaračunavamo posebno i o tome mailom obaviještavamo kupca. To su najčešće veliki paketi koji zahtjevaju posebnu poštarinu ili paketi veće materijalne vrijednosti . Ovakav tip pošiljki isporučujedostava GLS-a


OTPREMA ROBE

Prilikom pakiranja proizvoda kontroliramo zaštićenost proizvoda te zato preporučujemo da obavezno kod dostave otvorite paket i pregledate robu u prisutnosti dostavljača te da odbijete preuzeti robu ako paket ima vidljiva oštećenja, a to isto prijavite dostavljaću.

Za vraćene odnosno nepodignute pošiljke naplaćujemo poštarinu u oba smjera po važećoj punoj tarifi GLS-a i ona iznosi 70,00 kn.

PLAĆANJE

Vrste plaćanja: Virmanom ili općom uplatnicom na žiro račun, pouzećem robe u gotovini ili PayPal .

Kupac se obavezuje platiti ukupan iznos naručene robe i troškove dostave na  transakcijskiračun otvoren kod Raiffesisen bank Austria - Zagreb, virmanskom ili općom uplatnicom, a nakon naše potvrde narudžbe. Pri tome vam dostavljamo predračun po kojem ćete izvršiti plaćanje na naš račun. Po vidljivoj primljenoj uplati šaljemo naručenu i plaćenu robu.

Za ino narudžbe kupac plaća robu putem PayPal računa ili putem Western Uniona.

Robu isporučujemo i na kućnu adresu plaćanjem pouzećem.

Račun sa svim specifikacijama šaljemo mailom.

Kupci kojima je potreban R1 račun , prilikom narudžbe  upisuju OIB poduzeća, obrta ili privatnog lica, a mi po istom ispostavljamo automatski R1 račun.


POVRAT ROBE

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana.

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora pisano prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti obrazac za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi u nastavku.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora: docObrazac za jednostrani raskid Ugovora

Potrošač je dužan izvršiti povrat robe na adresu: PERLICA umjetnost i hobi j.d.o.o. , Maksimirska 31,10000 Zagreb.

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj.

Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

Kupac je dužan proizvod koji vraća vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom.

Sve troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati sa robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije prepravljati, koristiti, niti smije poduzimati osobito bilo koje radnje koje se ne smiju poduzimati u fizičkoj poslovnici prodavatelja, kao i one kojima bi umanjio vrijednost robe.

U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procjeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja.

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja na adresu e-pošte.

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, PERLICA umjetnost i hobi j.d.o.o. mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je zaprimio obavijest o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je isti platio na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:
  • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena;
  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora;
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.
  • kod isporuke papirnatih salvete, papirnatih maramica i decoupage papira koji se prodaju na komad

Online rješavanje potrošačkih sporova

Od 15. veljače diljem cijele Europske unije sporove vezane uz online kupnju imate pravo i mogućnost riješiti u svega nekoliko klikova na ovim stranicama. Europska komisija je za takvo rješavanje sporova osmislila platformu koja će biti dostupna svim građanima Europske unije.

Platforma je namijenjena za alternativno (izvansudko) rješavanje domaćih i prekograničnih sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili ugovora o uslugama između trgovaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i potrošača s prebivalištem u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU) u postupku pred tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (u daljnjem tekstu: tijelima za ARPS) koja su ovlaštena provesti mirenje ili donijeti neobvezujuću ili obvezujuću odluku o sporu.

Kada potrošači i trgovci podnesu prigovor, tijela za rješavanje sporova djelovat će kao posrednici između dviju strana u cilju rješavanja problema.

Nakon što se postigne dogovor o tome tko će spor riješiti, platforma automatski prosljeđuje spor tom tijelu koje je dužno u roku od 90 dana riješiti spor upotpunosti preko Interneta.

Internetska platforma za online alternativno rješavanje sporova od 15. veljače 2016. kao i svim građanima Europske unije dostupna Vam je klikom OVDJE.

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

Perlica se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca. Prikupljamo samo nužno potrebne podatke o kupcima i informiramo kupce o načinu njihovog korištenja. Redovito dajemo kupcima mogučnost izbora o upotrebi njihovih podataka uključujući mogućnost da se njihovo ime ukloni s liste koja se koristi u marketinške svrhe.Svi se podaci o kupcima odnosno korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri su odgovorni o poštivanju načela zaštite privatnosti.

Perlica.eu ne može jamčiti da će ponuda naše internet trgovine odgovarati vašim potrebama. Kako je internet trgovina stalno promjenljiva materija, molimo vas za strpljenje ukoliko budete imali poteškoća u pristupu stranici prilikom mijenjanja sadržaja stranice. Za svaku obavijest za uočenu nepravilnost molimo da nas obavijestite putem maila.


Želimo vam ugodno korištenje internet trgovine Perlica.eu!