Nedjelja, 22 Siječanj 2023 17:18

Ograničenje broja artikala u narudžbi-Limitation on the number of items in an order

Kreirala:
Etiketa Hvala vam na kupnji

Činjenica je da u Perlici imamo vrhunski izbor salveta , neću reći da smo najbolji ali dijelimo prvo mjesto u Europi . Kako sve više dobivamo iz Europe narudžbe s nekoliko stotina artikala , a to su najčešće salvete , i dosta su zahtjevne narudžbe za slaganje ,  prisiljeni smo ograničiti broj artikala u narudžbama na 210 vrsta salveta . Inače ne možemo biti dostupni svim kupcima koji žele naručiti robu na Perlici ili kupci moraju čekati svoj red.  Stalno razmišljamo o kupcima koji su naručili artikle koji su im također nužno potrebni i hitni i htjeli bi biti pravedni prema svima. 

 Primjerice , možete naručiti 210 vrsta salveta po 1 komad ili drugi primjer  npr 50 komada jedne salvete , pa druge 30 komada a sve ostale po 1 komad što je ukupno 208 komada - ili - narudžba u konačnici  ima ukupno 288 artikala.  

Slijedi vjerojatno programsko ograničenje , a do tada molimo sve da uzmu u obzir da je naše ograničenje 210 vrsta salveta po narudžbi.  Hvala vam na razumijevanju ! Fizički nije izvedivo posvetiti se samo salvetama jer Perlica ima bezbroj kategorija proizvoda i koliko god ova naša odluka čudno zvuči , jedina je moguča u ovom trenutku.  

The fact is that in Perlica we have a superb selection of napkins. I won't say that we are the best, but we share first place in Europe. As we increasingly receive orders from Europe with several hundred items, which are mostly napkins, and the orders are quite demanding to put together, we are forced to limit the number of items in the orders to 210 types of napkins. Otherwise, we cannot be available to all customers who want to order goods on Perlica or customers have to wait their turn for a long time. For example, you can order 210 types of napkins 1pcs each. Or another example: for example, 50 pieces of one napkin, then another 30 pieces, and all other 1 piece each, which is a total of 208 pieces - or the order ultimately has a total of 288 items.

There will probably be a program limit in the close future, and until then we ask everyone to take into account that our limit is 210 types of napkins per order. Thanks!